Plantage Willem III

Geknor en gezoem boven de oude tabaksvelden

De Rijnstrangen
Biesbosch 3
De Rijnstrangen

Geknor

In november is de damhertenbronst in volle gang. De mannen, getooid met opvallende bladgeweien, maken een vreemd, knorrend geluid. Damherten bronsten wel maar burlen niet zo opzichtig als hun neven de edelherten. Meestal lopen ze op de open vlakte waardoor ze goed zichtbaar zijn vanaf en vanuit de bosrand. Natuurlijk stap ik daarvoor mijn kano uit. Het resultaat zie je in Levende Rivier. 

 

 

Ecologisch verbonden

 Plantage ligt tussen Elst en Remmerden een locatie waar over een lengte van 300 meter weinig bebouwing is. Juist daarom biedt het kansen voor het ontwikkelen van een ecologische verbinding tussen de bossen op de stuwwal en de (deels nog te ontwikkelen) natuur in het dal van de Nederrijn. De provinciale weg N225 vormt, met de hierlangs gelegen bebouwing, het grootste knelpunt op de weg van de Utrechtse Heuvelrug naar het rivierdal. Maar het kán wel! 

Waanzinnig wandelen

Over de Plantage en de aangrenzende Remmerdense Heide zijn twee wandelroutes uitgezet van 3,5 en 8 kilometer. De korte route blijft binnen de begrenzingen van het gebied, de langere route voert over de stuwwal, buiten het gebied, naar de zandafgraving Kwintelooyen bij Veenendaal en terug. Voor achtergrondinformatie bij de wandelroutes is een wandelboekje verkrijgbaar bij de winkeltjes van Het Utrechts Landschap.

Meer informatie
terug naar kaart