Millingerwaard

Mens en rivier maken nieuwe natuur

De Rijnstrangen
Biesbosch 3
De Rijnstrangen

Levend rivierduin
Nu de Waal vast ligt tussen kribben, verzwelgt zij geen land meer en blijft het zand liggen dat ze op de oever achterlaat. Zo is rond de hele Millingerwaard een hoge, zandige oeverwal ontstaan. De westenwind blaast het zand vanaf het brede strand op tot een duin van bijna 10 meter, inmiddels het hoogste rivierduin in Nederland! Al in de eerste jaren van natuurontwikkeling keerden bijna alle stroomdalplanten terug. Nu groeien alleen al op de zandige oeverwal honderden soorten planten.
 

Zelf op pad
De Millingerwaard is in korte tijd een populair gebied bij vele natuurrecreanten geworden. U kunt er struinen, dus ook buiten de paden, door de natuur. Tevens zijn er korte wandelingen uitgezet en kunt u een struinkaart met achtergrondinformatie kopen in de lokale horeca.

Meer informatie
terug naar kaart