Kinderdijk

Purperen pracht onder het werelderfgoed

De Rijnstrangen
Biesbosch 3
De Rijnstrangen

Toch staat de natuur hier onder druk. Het rietland spoelt soms letterlijk weg. Waar vroeger de molens zorgen voor het afvoer van het water naar de Lek doen nu gemalen het. De afvoer vindt veel minder gelijkmatig plaats waardoor soms flinke verschillen in waterpeil ontstaan tussen de Lek en de boezemwateren. Dat kan resulteren in een flinke piek-afvoer waardoor het moeras soms letterlijk wegspoelt.

Er zijn nieuwe plannen in de maak om het waterbeheer en dus ook het leefgebied van de purperreiger te verbeteren. Meer lees je op de website van Unesco Werelderfgoed Kinderdijk.

Vogelliefhebber?

Kinderdijk leent zich bij uitstek voor vogelliefhebbers. Kinderdijk beschikt namelijk over een eigen vogeltelpost die onder meer wordt benut door Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’ (NVWA). Je vindt dan ook talloze bijzondere vogels, soms zelfs broedend,  rondom Kinderdijk. Dan moet je denken aan de purperreiger, zwarte stern, braamsluiper, bosrietzanger, roodborsttapuit, woudaap etc!

Meer informatie
terug naar kaart