De Rijnstrangen

Zondermeer een van de meest onbekende en dus onbeminde natuurgebieden van Nederland!

De Rijnstrangen
De Rijnstrangen
De Rijnstrangen

Lange tijd was deze voormalige rivierloop (een zogenaamde strang) een hoogdynamisch onderdeel van de rivier. Ze stroomden mee bij hoog water en liepen leeg bij laag water. Heel belangrijk voor het ontstaan van een bijzonder rijk rietmoeras. Niet ieder rietland is het zelfde. In het rietmoeras van de Rijnstrangen groeit relatief veel waterriet. Riet dat met zijn wortels onder water staat. Voor het voorbestaan van dit type riet is een hoge dynamiek nodig. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de Rijnstrangen van de rivier afgekoppeld. Hierdoor kwijnt het waterriet weg met haar typerende bewoners als de grote karekiet, zwarte stern en de roerdomp.

Inmiddels zijn er veel plannen om de Rijnstrangen weer nieuw leven (dynamiek) te geven. Lees er meer over op:

ARK Natuurontwikkeling

Op pad

Het Rijnstrangengebied is toegankelijk via wegen en paden. De wandelroute ‘Gangen door de Rijnstrangen’ volgt de oude strangen en via trekpontjes steek je het water op twee plekken over. Een groot deel van het natuurgebied is in eigendom van Staatsbosbeheer en een deel is in beheer van Stichting Twickel. Grote delen zijn particulier eigendom.

Routes
terug naar kaart