Amerongse Bovenpolder

De zingende blauwborst en de gravende mens

De Rijnstrangen
Biesbosch 3
De Rijnstrangen

De geul wordt een ecosysteem met schoon, stromend water.

Schoon water voedt de geul vanuit twee richtingen: de Utrechtse Heuvelrug én de Rijn. De aanleg van de riviergeul vloeit voort uit Europese afspraken voor verbetering van de waterkwaliteit (de Kaderrichtlijn Water) en wordt onderdeel van het Nederlandse natuurnetwerk. Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan het gebied uiteindelijk beheren.

Het gebied strekt zich uit tussen het voormalige steenfabriekterrein bij Elst en de stuw van Amerongen/Maurik ligt de Amerongse Bovenpolder. Ook in deze uiterwaard is hard gewerkt door de mens. Het is tegenwoordig een natuurreservaat. Langs de Amerongse Bovenpolder en door het Amerongse Bos is een blauw gemarkeerde route uitgezet van 6 km. Vanaf het uitkijkplatform heb je een prachtig zicht op de Bovenpolder, de Nederrijn en Kasteel Amerongen. De wandelroute van Utrechts Landschap vind je hier. Of kijk op de website van Staatsbosbeheer.

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor natuur én ook voor bijvoorbeeld drinkwater. Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 werkt Rijkswaterstaat daarom met de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is.

Meer informatie
terug naar kaart